onama001

Poliester Brajdić
are working on development and usage of new materials and components in construction industry, protection of wood and metal, for the last 30 years and are developing the usage of ecological materials.

onama002

Poliester Brajdić d.o.o. sa svojim PODOLIT- podnim sustavima, u suradnji s Bayer MaterialScience (Leverkusen, Njemačka), već dugi niz godina radi na razvoju, proizvodnji i primjeni (aplikaciji) samolivnih smola. Također, valja napomenuti da su naši proizvodi atestirani od strane IGH instituta.

onama003