DEKORATIVNI PODOVI

DEKORATIVNI PODOVI predstavljaju poseban izazov koji mora zadovoljiti kako visoke standardeizdržljivosti ali i pružiti izniman estetski ugođaj Ukrasni podovi pronalaze svoje najšire namjene u javnim prostorima, trgovinama, Shopping centrima kao i u obrazovnim ustanovama. Polyester dekorativni podovi i ukrasni podovi nužno zadovoljavaju karakteristike visoke izdržljivosti, kao i sanitetske uvjete lakog  čišćenja i održavanja    

Read More

Ukrasni podovi

Ukrasni podovi predstavljaju poseban izazov koji mora zadovoljiti kako visoke standarde izdržljivosti tako i iznimni estetski ugođaj Primjena ukrasnih podova pronalazi svoje najšire namjene u javnim prostorima, trgovinama, Shopping centrima kao i u obrazovnim ustanovama. Stoga ukrasni podovi nužno moraju zadovoljavati karakteristike visoke izdržljivosti, kao i sanitetske uvjete lakog  čišćenja i održavanja

Read More

Industrijski podovi

INDUSTRIJSKI PODOVI spadaju u jednu od najistaknutijih kategorija primjene   poliuretanskih ili epoxy smola i pripadajućih aditiva. Takve epoxy kombinacije koriste se za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina u prostorima gdje su zahtjevni uvjeti korištenja, (mehanička opterećenja, habanje, rad sa kemijski agresivnim tvarima poput naftnih derivata, kiselina, lužina, otapala itd.). Samo nivelirajući  pod  (podna […]

Read More